jessica gauffin

Kvinnor och flickors rättigheter

Något ämne som intresserar mig väldigt mycket är flickor och kvinnors rättigheter i världen. I många kulturer ses flickor och kvinnor generellt mindre värda än män. Efter flickorna blivit bortgifta i tidig ålder upphör de att bidra till sin egna familj och betraktas då i många samhällen bortkastat att spendera tid, kraft och pengar på döttrarna. Istället läggs fokus på pojkarnas utveckling och utbildning. Att flickor i många familjer nekas till utbildning, hälsa och skydd just för att de är flickor är helt enkelt oförståeligt enligt mig. Oftast saknar de juridiska rättigheter, den kunskap och de möjligheter för att få sin röst hörd.

I många länder börjas diskrimineringen av flickor redan innan födseln, då många familjer i vissa länder som tex Indien och Kina tar reda på vilket kön fostret har. Är det då en flicka, sker abort direkt. De flickor som ändå föds riskerar att dödas efter födseln eller att dö under sina första levnadsår av brist på mat och sjukvård. De resurser som finns satsas i stället på pojkarna.

Våldet mot flickor är utbrett i många länder. I tex Pakistan accepterar flickor våld i och påväg till skolan eftersom att de är vana vid att bli utsatta för våld i hemmet.

28 000 flickor under 18 års ålder gifts bort varje dag, en del inte äldre än 10 år. 

Flickor är mer utsatta för våld och sexuella övergrepp än pojkar. Det innebär att flickor som lever på gatan är extremt utsatta. 30 miljoner flickor lever idag som gatubarn runt om i världen. I Etiopien uppger 95 procent av flickorna som bor på gatan att de utnyttjats sexuellt. 95 procent, så många som får uppleva det dem egentligen inte borde uppleva. 

Den vanligaste formen av trafficking ,människohandel är sexuell exploatering. 79 procent av all trafficking handlar om sexuell exploatering och dess offer är nästan uteslutande flickor och kvinnor. De som lyckas fly och återvända till sin hemort möter ofta en tuff verklighet. På grund av skam och skvaller blir de ofta socialt utstötta, både av sin familj och av samhället i stort. Risken är därför stor att de hamnar i prostitution eller annan exploatering. En orsak till att barn utnyttjas beror på att de är lättare att kuva än vuxna. En del ser också barn och särskilt flickor som objekt utan några som helst rättigheter. De flesta sexköpare är också män vilket gör att flickor är mer utsatta. 

Är det verkligen såhär vi vill ha det?? Visst det kanske inte händer oss här i ett "tryggt" land som Sverige. Men vi kan inte bara tänka på oss själva. Vi måste inse fakta och inse att den där vardagen lika gärna skulle kunna vara din bara att orsaken är att du hade tur. 

Kommentarer

Laddar kommentarer...
Visa alla kommentarer
Formuläret laddas